GENEL SEKRETERLİK

İGÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Arşivİstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kuruluna Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZAN ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu ŞAHİN atanmıştır. 30.12.2020

7 Ocak 2021 Perşembe