GENEL SEKRETERLİK

Üniversitemiz Arşivi Görevlendirme

Arşiv20.01.2021 tarihi itibariyle Üniversitemiz Arşiv Koordinatörü olarak Öğr. Gör. Gülkız GÜLER BİNKANAT görevlendirilmiştir.
 

27 Ocak 2021 Çarşamba