GENEL SEKRETERLİK

İGÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İGÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Haber

İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 31.03.2021 tarihli kararı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Düzenleme Tarihi: 12 04 2021