GENEL SEKRETERLİK

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇÖP
Genel Sekreter
scop@gelisim.edu.tr
Özgeçmiş Görüntüle

 
2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetimin başında Genel Sekreter bulunur.
Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- Üniversitenin Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak,
- Üniversitenin Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarında alınan kararların düzenli yazılmasını ve gizlilik esaslarına uygun şekilde saklanmasını sağlamak,
- Üniversitenin Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarında alınan kararların ilgili birimlere iletmek,

- Üniversitenin yazışmalarını düzenli ve sağlıklı yürütmek,
- Üniversitenin idari birimlerinin düzenli ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak,
- Üniversitenin idari birimlerinde personel ihtiyacı konusunda Rektöre önerilerde bulunmak,
- Üniversitenin reklam ve tanıtımını sağlamak,
- Üniversite Rektörü ve rektör yardımcıları tarafından verilecek görevleri yapmak.