GENEL SEKRETERLİK

GENEL SEKRETER YARDIMCILARIMIZ

 
 
Özgür Kızıldemir
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIZILDEMİR
Genel Sekreter Yardımcısı
okizildemir@gelisim.edu.tr
Özgeçmiş Görüntüle
Öğr. Gör. Turgay KARALİNÇ
Genel Sekreter Yardımcısı
tkaralinc@gelisim.edu.tr
Özgeçmiş Görüntüle